Sök
Filters
Stäng

FTX

FTX står för Från och Tillufts Värmeväxling.

Ett FTX aggregat ger en behaglig och kontrollerad inomhusmiljö, för att uppnå den bästa återvinningen bör stor vikt läggas på rätt installation och injustering av ventilationssystemet, man bör även välja en certifierad installatör. 

FTX aggregat kallas även luftbehandlingsaggregat, ventilationsaggregat, Till- och frånluftsaggregat mm. Kontakta oss för vilket FTX aggregat och värmeväxlare som passar just ert behov bäst. Med ett FTX aggregat kan du minska energiförbrukningen, minska radonhalten och andra föroreningar i luften för en hälsosam inomhusmiljö för er och bostaden!

 

Läs mer om FTX här »