Sök
Filters
Stäng

Woods Avfuktare & Andra Märken

Woods avfuktare

Om avfuktning

Fukt- och mögelskador kan orsaka oerhörda problem med stora saneringskostnader som följd. Problemen uppstår ofta i krypgrunder, källare och badrum. Nya uppvärmningsmetoder, dåliga konstruktioner och vårt Nordiska klimat är några orsaker till varför vi ofta får för hög luftfuktighet i hemmet.

Mögel är inte bara skadligt för ditt hus, det är också mycket giftigt för människor att andas in. Mögel kan kopplas till astma och allergier och påverkar vår hälsa mycket negativt. När luftfuktigheten stiger ökar risken för mögelpåväxt, speciellt under årets varmare månader.

Wood´s luftavfuktare

Woods avfuktare är en snabb, effektiv och billig lösning för att förebygga fukt- och mögelproblem. Wood´s avfuktare kräver ingen krånglig installation, allt du behöver göra är att sätta i kontakten och ställa in önskad luftfuktighet, sen sköter avfuktaren sig själv.

Genom att använda en avfuktare som bara arbetar när luftfuktigheten överstiger ditt inställda värde håller du nere energiförbrukningen, samtidigt som luftavfuktaren ger dig ett tryggt och pålitligt skydd mot fuktproblem.

Så fungerar Woods avfuktare

En kondensavfuktare separerar och tar bort fukten från luften genom att kyla ner vattenångan och omvandla vattnet till flytande form. Avfuktaren cirkulerar luften genom rummet med en fläkt. När luften dras genom avfuktaren passerar luften över de kompressorkylda kopparslingorna. Slingorna kyler ner luften vilket gör att vattnet separereras från luften.

Vattnet som frigörs droppar ner från slingorna till vattentanken, eller leds bort med vattenslangen. Den torra luften som finns kvar blåses ut i rummet. Då avfuktaren kondenserar bort vattnet från luften frigörs värmeenergi. det är därför som en kondensavfuktare blåser ut torr och varm luft vilket är en stor fördel då man vill torkas tvätt, ved eller kläder.

Rekommenderad luftfuktighet: 50-60% RF

En kondensavfuktare är det mest energieffektiva sättet att bli av med överflödig fukt. Håll den relativa luftfuktigheten (RF) mellan 50-60% för att undvika att drabbas av fuktskador.

Källa: Wood´s

Vi har stort urval av avfuktare från Wood´s. Kontakta oss för val av produkt samt pris.