Sök
Filters
Stäng

Flexit UNI 2 REL

Värmeåtervinningsaggregat.
24 355 kr
 

UNI-aggregaten har mycket hög verkningsgrad och lågt SFP-värde *). Detta möjliggör omfördelning inom energiramen. Till exempel är det möjligt att minska isoleringens tjocklek eller välja fönster med ett högre U-värde. Man kan minska den totala kostnaden för bygget genom att välja UNI 2, 3 eller 4. Kan vara en lösning för ”problemhus” De goda energivärdena för UNI-aggregaten kan vara en lösning för enskilda “problemhus”. I hus med extra stora fönster eller andra byggnadstekniska utmaningar vad gäller energikraven kan man genom att använda UNI 2, 3 eller 4 fortsatt hålla sig inom den totala energiramenUppfyller kraven för passivhus. UNI-aggregaten är naturligtvis utvecklade för att klara kraven i dagens föreskrifter. Dessutom klarar UNIaggregaten kraven i passivhusstandarden. Passivhusstandarden ställer minimikrav på temperaturverkningsgrad för värmeåtervinnare på minst 80 %, nominellt 82 % , och specifik fläkteffekt i ventilationsanläggning (SFP) som är lägre än 1,5. Kontakta oss på info@lindsells.se för mer information.

 • Nyutvecklad styr. Välj mellan manöverpanelerna CI 60 och CI 600.
  OBS! Manöverpanel beställs separat.
 • Tillfredsställer kraven till Passivhus.
 • Luftbehandlingsaggregat med högeffektiv roterande värmeåtervinnare.
  Kapacitet på ca 78 l/s
 • Passar bra till lägenheter, småhus, enfamiljshus och passivhus.
 • Tystgående.
 • Med modbusadapter (tillbehör art.nr. 111647) kan man kommunicera via modbus.
 • Enkel hantering
 • Modern design
Produktinformation
 

UNI-aggregaten har mycket hög verkningsgrad och lågt SFP-värde *). Detta möjliggör omfördelning inom energiramen. Till exempel är det möjligt att minska isoleringens tjocklek eller välja fönster med ett högre U-värde. Man kan minska den totala kostnaden för bygget genom att välja UNI 2, 3 eller 4. Kan vara en lösning för ”problemhus” De goda energivärdena för UNI-aggregaten kan vara en lösning för enskilda “problemhus”. I hus med extra stora fönster eller andra byggnadstekniska utmaningar vad gäller energikraven kan man genom att använda UNI 2, 3 eller 4 fortsatt hålla sig inom den totala energiramenUppfyller kraven för passivhus. UNI-aggregaten är naturligtvis utvecklade för att klara kraven i dagens föreskrifter. Dessutom klarar UNIaggregaten kraven i passivhusstandarden. Passivhusstandarden ställer minimikrav på temperaturverkningsgrad för värmeåtervinnare på minst 80 %, nominellt 82 % , och specifik fläkteffekt i ventilationsanläggning (SFP) som är lägre än 1,5. Kontakta oss på info@lindsells.se för mer information.

 • Nyutvecklad styr. Välj mellan manöverpanelerna CI 60 och CI 600.
  OBS! Manöverpanel beställs separat.
 • Tillfredsställer kraven till Passivhus.
 • Luftbehandlingsaggregat med högeffektiv roterande värmeåtervinnare.
  Kapacitet på ca 78 l/s
 • Passar bra till lägenheter, småhus, enfamiljshus och passivhus.
 • Tystgående.
 • Med modbusadapter (tillbehör art.nr. 111647) kan man kommunicera via modbus.
 • Enkel hantering
 • Modern design
Produktinformation