Sök
Filters
Stäng

Flexit UNI 3 RER

Värmeåtervinningsaggregat.
27 755 kr
 

UNI 3 är ett aggregat som klarar de mycket tuffa krav, betr energieffektivitet och värmeåtervinning, som passivhusstandarden innebär. Lägg därtill att UNI 3 är mycket tystgående och utrustat med senaste teknik för automatisk styrning för att erhålla bästa möjliga inneklimat. UNI 3 har ett luftflöde som klarar villor upp till 200 m². UNI-aggregaten har mycket hög verkningsgrad och lågt SFP-värde *). Detta möjliggör omfördelning inom energiramen. Till exempel är det möjligt att minska isoleringens tjocklek eller välja fönster med ett högre U-värde. Man kan minska den totala kostnaden för bygget genom att välja UNI 2, 3 eller 4. Kan vara en lösning för ”problemhus” De goda energivärdena för UNI-aggregaten kan vara en lösning för enskilda “problemhus”. I hus med extra stora fönster eller andra byggnadstekniska utmaningar vad gäller energikraven kan man genom att använda UNI 2, 3 eller 4 fortsatt hålla sig inom den totala energiramenUppfyller kraven för passivhus. UNI-aggregaten är naturligtvis utvecklade för att klara kraven i dagens föreskrifter. Dessutom klarar UNIaggregaten kraven i passivhusstandarden. Passivhusstandarden ställer minimikrav på temperaturverkningsgrad för värmeåtervinnare på minst 80 %, nominellt 82 % , och specifik fläkteffekt i ventilationsanläggning (SFP) som är lägre än 1,5. Kontakta oss på info@lindsells.se för mer information.

 • Energieffektivt
 • Tystgående
 • Med modbusadapter (tillbehör art.nr. 111647) kan man kommunicera via modbus.
 • Användarvänligt
 • Modern design
 • Ren och frisk luft
Produktinformation
 

UNI 3 är ett aggregat som klarar de mycket tuffa krav, betr energieffektivitet och värmeåtervinning, som passivhusstandarden innebär. Lägg därtill att UNI 3 är mycket tystgående och utrustat med senaste teknik för automatisk styrning för att erhålla bästa möjliga inneklimat. UNI 3 har ett luftflöde som klarar villor upp till 200 m². UNI-aggregaten har mycket hög verkningsgrad och lågt SFP-värde *). Detta möjliggör omfördelning inom energiramen. Till exempel är det möjligt att minska isoleringens tjocklek eller välja fönster med ett högre U-värde. Man kan minska den totala kostnaden för bygget genom att välja UNI 2, 3 eller 4. Kan vara en lösning för ”problemhus” De goda energivärdena för UNI-aggregaten kan vara en lösning för enskilda “problemhus”. I hus med extra stora fönster eller andra byggnadstekniska utmaningar vad gäller energikraven kan man genom att använda UNI 2, 3 eller 4 fortsatt hålla sig inom den totala energiramenUppfyller kraven för passivhus. UNI-aggregaten är naturligtvis utvecklade för att klara kraven i dagens föreskrifter. Dessutom klarar UNIaggregaten kraven i passivhusstandarden. Passivhusstandarden ställer minimikrav på temperaturverkningsgrad för värmeåtervinnare på minst 80 %, nominellt 82 % , och specifik fläkteffekt i ventilationsanläggning (SFP) som är lägre än 1,5. Kontakta oss på info@lindsells.se för mer information.

 • Energieffektivt
 • Tystgående
 • Med modbusadapter (tillbehör art.nr. 111647) kan man kommunicera via modbus.
 • Användarvänligt
 • Modern design
 • Ren och frisk luft
Produktinformation