lindsells_logo 800px

VENTILATION SEDAN 2010

SERVAT ÖVER 8500 KUNDER

Klarna. logo
https://www.lindsells.se/

VENTILATION SEDAN 2010
SERVAT ÖVER 8500 KUNDER

Klarna. logo
lindsells_logo 200px

FTX – Det stabila ventilationssystemet

Hjärtat i ett FTX ventilationsaggregat är värmeväxlaren. De flesta ventilationsaggregat är utrustade med roterande värmeväxlare eller motströmsväxlare, det finns även andra typer av värmeväxlare som korsströmsväxlare, regenerativ värmeåtervinning mm.

Fördelarna med ett nytt FTX ventilationsaggregat är många.
Du kan minskad energiförbrukningen, minska radonhalten, minska föroreningar utifrån som damm, pollen samt få uppvärmd tilluft i rum som aldrig varit ventilerade tidigare.

Vad ska jag välja?

Entalpimotströmsväxlare, motströmsväxlare eller roterande värmeväxlare?

Entalpimotströmsväxlare

En relativt ny typ av motströmsväxlare med ett entalpimembran i kärnan. Vid låga utetemperaturer återvinns värme samt fukt via  entalpimembranet och reducerar därmed värmeförluster. Vid höga utetemperaturer överförs omgivande varm och fuktig luft via entalpimembranet direkt ut i avluften. Detta medger en avsevärd minskning av temperatur och fuktighet i tilluften vilket i sin tur reducerar kylbehovet. Då det är skilda luftströmmar föreligger ingen risk för korskontaminering av tilluften.

Verkningsgraden är upp till 90%.

Entalpimotströmsväxlaren är relativt enkel att rengöra då den endast kräver torr rengöring. Tack vare det unika entalpimembranet finns det heller inget behov av en dräneringsanslutning

Motströmsvärmeväxlare
Idag finns nästan inga korsvärmeväxlare kvar på marknaden utan det är motströmsväxlare, eller som de ibland kallas, plattvärmeväxlare som finns till försäljning när det gället FTX till vanliga villor.

Tekniken hos en FTX-motströmsväxlare är enkel. Till- och frånluften passerar varandra i ett lamellpaket av veckade aluminiumplåtar. Den varma frånluften värmer upp aluminiumplåtar varvid den kalla tilluften tar upp värmen och luften blandas aldrig.

Motströmsvärmeväxlaren kan i bästa fall komma upp i 85-90 %

Roterande värmeväxlare
Den roterande värmeväxlaren är uppbyggd så att den är rund och fungerar som ett roterande hjul (rotor) bestående av veckade aluminiumprofiler där den varma frånluften värmer upp rotorn på halva sidan, som därefter roterar och värmer upp den kalla tilluften på den andra halvan. Den roterande värmeväxlaren karakteriseras av låga tryckfall, vilket leder till låga fläkteffektbehov och därmed låg elenergianvändning i fläktarbetet och särskilt nu när dessutom fläktarna oftast är lågenegifläktar (EC-fläktar). Den är förhållandevis enkel att rengöra samt har hög verkningsgrad 80-86 %. Den roterande värmeväxlarens nackdel är att det kan finnas risk för läckage mellan förorenad frånluft och tilluften.

En stor fördel som roterande värmeväxlare har är att de kan köras utan avfrostning vid låga utetemperaturer utan risk för att värmeväxlaren isar igen och dessutom behövs ingen dränering. Roterande FTX-värmeväxlare har därför högre årsmedelverkningsgrad jämfört med en motströmsväxlare. Detta eftersom aggregatet kan köras oavsett utetemperatur och därmed inte behöver stängas av för avfrostning eller att man använder elbatteri till förvärmning. Vid extremt låga utetemperaturer kan verkningsgraden sänkas med hjälp av sänkning av rotorhastigheten för att undvika frysning. Sommartid kan den roterande värmeväxlaren automatiskt stannas helt eftersom återvinning då sällan behövs men fläktarna är alltid igång och det finns ofta också en funktion som heter ”sommarkyla” som innebär att när det är varma sommardagar och luften i huset är väldigt hög så kan fläktar automatiskt forcera in kall luft utifrån senare på kvällen samt natten. Om utetemperaturen är högre än innetemperaturen kan dock rotorn köras för att kyla tilluften något med frånluften.

Titel

Till toppen