Komfortkyla

Komfortkyla

Komfortkyla

Vi behöver komfortkyla

Att hålla en lagom inomhustemperatur är bra för vårt välmående men även för vår prestationsförmåga. Vi behöver därför komfortkyla lokaler, fastigheter och även bostadshus. 

Moderna byggnationer görs ofta med stora ljusinsläpp och glaspartier vilket ökar värmelasten i byggnaden och detta kräver en stor kyleffekt. 

Kyla kan göras genom aktiv kyla vilket innebär att man tillför kyla genom frikyla, exempelvis kall nattluft eller kyla via kompressorer som jobbar med gas eller vatten som köldmedia. Oavsett vilket transporteras kylan via ventilationssystemet. 

Se vårt sortiment

Perfekt temperatur året om

Shorai_Edge - KylaNär värmen är som mest intensiv är det kylbehovet som avgör luftflödet, det viktigaste är då inte kraven på luftens kvalité utan det är temperaturkraven som styr. 

Det kan vara svårt att ändra rördimensionen i en befintlig byggnad. Det vanligaste sättet är då att installera ett vattenburet kylsystem som kan hantera årstidernas variationer på temperatur. 

Kylan transporteras via luften antingen som ett konstantflöde eller ett variabelt flöde, eller som en kombination av de båda. 

 I ett system med konstantflöde är luftflödet konstant och det är de största ytorna som bestämmer temperaturen som ventilationen ska producera. 

I ett variabelflödessystem är temperaturen konstant men luftflödet tillåts variera beroende på om ytorna är befolkade eller ej. Luftflödet kontrolleras via spjäll för varje rum.  

Det vanligaste sättet att kyla privata bostäder är genom en luft/luft värmepump. En luft/luft värmepump värmer och kyler ditt rum till 80% med energi som tas ur utomhusluften. Endast 20 % av effekten är elektricitet.  Ett exceptionellt energieffektivt sätt att uppnå den perfekta temperaturen året runt. 

Luftvärmepumpar ger också kyla

Heta sommardagar kan du även ställa in luftvärmepumpen på kyla och njuta av en härlig svalka.  

De flesta luftvärmepumpar är reversibla, vilket betyder att de kan både ge värme och luftkonditionering. När värmeläget är på fungerar utomhusdelen som en förångare, som köldmediet flyter igenom och för med sig värmeenergi till inomhusdelen, som är en kondensor. 

Lindsells skräddarsyr din lösning för ett perfekt inomhusklimat

I kylläget är det tvärtom och inomhusdelen är förångaren, vilket ger en lägre temperatur. Du ställer helt enkelt in pumpen på kylläge för att få svalare luft i villan, fritidshuset eller lägenheten. För ett par kronor har du air-condition inomhus en varm sommardag. 

Idag finns även FTX system med inbyggd kyla, anpassade för småhus. Projekteringen av ett sådant system är av yttersta vikt vad gäller rördimensionering samt isolering. Vi har stor erfarenhet av att projektera och installera dessa produkter. 

Oavsett om du önskar kyla en kommersiell fastighet eller en privatbostad, kan Lindsells AB hjälpa dig och skräddarsy en kyllösning för just ditt behov! 

Shorai - Kyla

Kontakta Oss Idag för en Offert

Kontakta Oss Idag för en Offert