OVK Båstad

Behöver du hjälp med OVK-besiktning av fastighet i Båstad? Vi på Lindsells AB står gärna till tjänst. Våra kontrollanter utför OVK-besiktningar i Båstad med omnejd. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en kontroll som ska utföras regelbundet av en certifierad ventilationstekniker. OVK-besiktning ska genomföras var 3:e-6:e år på de flesta typer av byggnader. Vid en OVK-besiktning kontrolleras den befintliga ventilationen, både för att se att ventilationen fungerar som den ska, men också för att säkerställa att inomhusklimatet i lokalen är bra. Kontrollanten ger i samband med besiktningen också förslag på förbättringar som kan minska energiåtgången utan att försämra inomhusmiljön.

Lindsells AB är OVK-specialister

Vi har den högsta behörigheten K (vi får besiktiga även komplicerade bostäder) vilket gör att du kan vara säker på att kontrollen utförs av en kunnig och noggrann ventilationstekniker, när du anlitar oss för att utföra OVK-besiktningar i Ängelholm och övriga Skåne.

OVK-besiktningar av alla typer av fastigheter i Båstad

Vi på Lindsells AB utför OVK-besiktningar av alla typer av ventilationssystem i såväl nybyggda villor (en- och tvåbostadshus) som återkommande kontroller av flerbostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler, skolor och vårdlokaler. Med vår höga kompetens och över 50 års erfarenhet av arbete med ventilation kan vi garantera väl utförda kontroller och detaljerade OVK-protokoll.

Vad behöver du göra?

Byggnadens ägare, t.ex. kommunen eller bostadsföreningen, är den som bär ansvaret för att se till att OVK utförs enligt gällande regler. Det är ägaren själv som väljer vilket företag som ska utföra OVK-besiktningen. Det viktigaste för ägaren att tänka på när han/hon väljer företaget som ska utföra kontrollen är att besiktningen ska utföras av en certifierad kontrollant. Vi är certifierade med behörighet K, d.v.s. vi får kontrollera även komplicerade bostäder. Det gör att du kan känna dig helt trygg med ditt val av OVK-kontrollant när du anlitar Lindsells AB.

Läs gärna mer om OVK och OVK-besiktningar på Boverket.

Har du frågor om OVK eller önskar boka OVK-besiktning i Båstad? Kontakta oss på 046-71 30 05 eller via e-post info@lindsells.se

Kontakta Oss Idag för en Offert

Kontakta Oss Idag för en Offert