OVK Halmstad

Dags för OVK-besiktning av fastighet i Halmstad? Vi på Lindsells AB utför OVK-besiktningar i Halmstad med omnejd. OVK, obligatorisk ventilationskontroll, är en byggnadskontroll som ska utföras regelbundet av en certifierad ventilationstekniker. På de flesta typer av byggnader ska OVK-besiktning göras var 3:e-6:e år. Vid besiktningen kontrolleras den befintliga ventilationen, både för att se att ventilationen fungerar som den ska, men också för att säkerställa att inomhusklimatet i lokalen är bra. Vår kontrollant ger i samband med besiktningen också förslag på förbättringar som kan minska energiåtgången utan att försämra inomhusmiljön.

Lindsells AB är OVK-specialister

Vi har den högsta behörigheten K (vi får besiktiga även komplicerade bostäder) vilket gör att du kan vara säker på att kontrollen utförs av en kunnig och noggrann ventilationstekniker. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du anlitar oss för att utföra OVK-besiktningar i Halmstad.

OVK-besiktningar av alla typer av fastigheter i Halmstad

Vi på Lindsells AB utför OVK-besiktningar av alla typer av ventilationssystem i såväl nybyggda villor (en- och tvåbostadshus) som återkommande kontroller av flerbostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler, skolor och vårdlokaler. Tack vare vår höga kompetens och över 50 års erfarenhet av arbete med ventilation kan vi garantera väl utförda kontroller och detaljerade OVK-protokoll.

Vad behöver du göra?

Byggnadens ägare, t.ex. kommunen eller bostadsföreningen, är den som bär ansvaret för OVK utförs enligt gällande regler och det är ägaren själv som väljer vilket företag som ska utföra OVK-besiktningen. Det är viktigt att ägaren tänker på att OVK-besiktningen ska utföras av en certifierad kontrollant och väljer ett företag som innehar den kompetensen. Vi är certifierade med behörighet K, d.v.s. vi får kontrollera även komplicerade bostäder. Det gör att du kan känna dig helt trygg med ditt val av OVK-kontrollant när du anlitar Lindsells AB.

Läs gärna mer om OVK och OVK-besiktningar på Boverket.

Har du frågor om OVK eller önskar boka OVK-besiktning i Halmstad? Kontakta oss på 046-71 30 05 eller via e-post info@lindsells.se

Kontakta Oss Idag för en Offert

Kontakta Oss Idag för en Offert