OVK Helsingborg

Söker du besiktningsman för OVK-besiktning i Helsingborg? Då har du kommit rätt. Lindsells AB har kontrollanter som utför OVK-besiktningar i Helsingborg med omnejd. OVK innebär obligatorisk ventilationskontroll och ska utföras regelbundet av en certifierad ventilationstekniker. För de flesta typer av byggnader gäller att OVK-besiktning ska genomföras var 3:e-6:e år. Vid OVK-besiktningen kontrolleras den befintliga ventilationen för att säkerställa att inomhusklimatet i lokalen är bra och att ventilationen fungerar som den ska. Samtidigt ger kontrollanten förslag på förbättringar som kan minska energiåtgången utan att försämra inomhusmiljön.

Vi är OVK-specialister

Lindsells AB har den högsta behörigheten K, vilket innebär att vi får besiktiga även komplicerade bostäder. När du anlitar oss för att utföra OVK-besiktningar i Helsingborg och övriga Skåne kan du vara säker på att kontrollen utförs av en kunnig och noggrann ventilationstekniker.

OVK-besiktningar av alla typer av fastigheter i Helsingborg

Vi utför OVK-besiktningar av ventilationssystem i såväl nybyggda villor (en- och tvåbostadshus) samt återkommande kontroller av flerbostadshus, skolor, vårdlokaler, kontorsbyggnader och industrilokaler. Med över 50 års erfarenhet av arbete med ventilation kan vi garantera väl utförda kontroller och detaljerade OVK-protokoll.

Vad behöver du göra?

Det är byggnadens ägare, t.ex. kommunen eller bostadsföreningen, som har ansvaret att se till att OVK utförs. Ägaren väljer själv vilket företag som ska utföra OVK-besiktningen och det är viktigt att tänka på att besiktningen ska utföras av en certifierad kontrollant. Lindsells AB är certifierade med behörighet K, d.v.s. vi får kontrollera även komplicerade bostäder. När du anlitar oss kan du känna dig trygg med ditt val av OVK-kontrollant.

Läs gärna mer om OVK och OVK-besiktningar på Boverket.

Har du frågor om OVK eller önskar boka OVK-besiktning i Helsingborg? Kontakta oss på 046-71 30 05 eller via e-post info@lindsells.se

Kontakta Oss Idag för en Offert

Kontakta Oss Idag för en Offert