OVK Lund

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet av en certifierad ventilationstekniker. För de flesta typer av byggnader gäller att de ska OVK-besiktigas var 3:e-6:e år. Vi har kontrollanter som utför OVK-besiktningar i Lund med omnejd. Deras uppgift är att kontrollera befintlig ventilation för att säkerställa att inomhusklimatet i lokalen är bra och att ventilationen fungerar. Samtidigt ska de ge förslag till förbättringar som kan minska energiåtgången utan att försämra inomhusmiljön.

Specialister på OVK

Vi har den högsta behörigheten K (för komplicerade bostäder) och när du anlitar oss för att utföra OVK-besiktningar i Lund och övriga Skåne, kan du vara säker på att kontrollen utförs av en kunnig och noggrann ventilationstekniker.

OVK-besiktningar av alla typer av byggnader i Lund

Vi utför OVK-besiktningar av ventilationssystem i såväl nybyggda villor (en- och tvåbostadshus) samt återkommande kontroller av skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontorsbyggnader och industrilokaler. Med lång erfarenhet och hög kompetens garanterar vi väl utförda kontroller och detaljerade OVK-protokoll.

Vad behöver du göra?

Byggnadens ägare, t.ex. kommunen eller bostadsföreningen, har ansvaret att se till att OVK utförs. Ägare väljer själv vilket företag som ska utföra OVK-besiktningen. Det är viktigt att tänka på att besiktningen ska utföras av en certifierad kontrollant. När du anlitar Lindsells AB kan du känna dig trygg med ditt val. Vi är certifierade med behörighet K, vilket innebär att vi får kontrollera även komplicerade bostäder.

Vill du veta mer om OVK i Lund?

Här kan du läsa mer om vad som gäller för OVK i Lunds kommun. Du kan också läsa mer om OVK på Boverket.

Har du frågor om OVK eller önskar boka OVK-besiktning i Lund? Kontakta oss på 046-71 30 05 eller via e-post info@lindsells.se

Kontakta Oss Idag för en Offert

Kontakta Oss Idag för en Offert