Beskrivning

Frånluftsfläkt, RDKS, vänsteraggregat