För väggmontering.
Ansluts till Systemair-aggregat i SAVE-serien.