Sök
Filters
Stäng

SAVE VSR 500

SAVE VSR 500 Ventilationsaggregat med värmeåtervinning anpassat för byggnader med en boyta på upp till ca 400 m².
34 645 kr
 

SAVE VSR 500 har dubbla höljen, är helisolerat och har kompletta reglerfunktioner, högeffektiv roterande värmeväxlare som är behovsstyrd med avseende på fukt och temperatur i tilluften, termostatreglerat återuppvärmningsbatteri och filter (F7/G3)EC-tekniken i motorerna kan reducera upp till 50 % av energiförbrukningen i jämförelse med AC-lösningar, något som även sänker ljudnivån till hälften. SAVE-aggregatens moderna teknik ger lägre SFP-faktor (Specific Fan Power) såväl som en effektiv aggregatdesign.

Enheten växlar automatiskt mellan normal drift med värmeåtervinning och sommardrift utan värmeåtervinning. Den här lösningen återvinner också kyld inomhusluft automatiskt (från kylning).

Idriftsättning av aggregatet kan enkelt göras från en eller flera CD-manöverpaneler. En startguide gör idriftsättningen optimerad och ser till att aggregatet inte körs vid felaktiga förhållanden. Den aktuella inställningen visas med symboler och text på displayen. Inställning av till- och frånluftsflöde görs vid driftstarten men kan även ställas in från menyinställningarna. Timerfunktionen för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift är integrerad. Filterperiod är förinställt och kan ändras. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

CD-panelen har också en lösenordskyddad användarnivå för behöriga installatörer och servicepersonal. CD-panelen kan anslutas på sidan av aggregatet med snabbkopplingen (modulärkontakt) som gör att det är lätt att ansluta eller plocka bort displayen.

SAVE VSR 500 har en utgång för reglering av externt varmvatten- eller kylbatteri och levereras med temperaturgivare. Som standard även med inbyggd fuktgivare i frånluften som styr aggregatet efter behov med hänsyn till fuktöverföring. Aggregatet har även förberedda ingångar för behovsstyrd ventilation med externa givare, till exempel CO2 eller närvarodetektor (potentialfri kontakt) för att skapa effektiv och ekonomisk drift.

Ventilationsaggregatet kan installeras i upprätt position på golvet eller horisontellt i taket. Takmonteringskit finns tillgängligt som tillbehör.

Levereras med tilluftsfilter typ F7 och frånluftsfilter typ G3. Tilluftsfilter typ G3 finns som tillval.

CD panel och kabel medföljer aggregatet.

Kontakta oss på info@lindsells.se för mer information.

 • Högeffektiv roterande värmeväxlare
 • Automatisk funktion som kontrollerar och reglerar fuktöverföring och avfrostning
 • Energieffektiva RadiCal-fläktar med modern EC-teknik
 • Separata inställningar för till- och frånluftsflöde
 • Startguide för enkel idriftsättning
 • Automatisk växling till sommardrift (utan värmeåtervinning)
 • Behovsstyrning med inbyggd fuktsensor som standard
 • Inspektionslucka på fram- och baksida
 • Modbus-kommunikation via RS-485
Produktinformation
 

SAVE VSR 500 har dubbla höljen, är helisolerat och har kompletta reglerfunktioner, högeffektiv roterande värmeväxlare som är behovsstyrd med avseende på fukt och temperatur i tilluften, termostatreglerat återuppvärmningsbatteri och filter (F7/G3)EC-tekniken i motorerna kan reducera upp till 50 % av energiförbrukningen i jämförelse med AC-lösningar, något som även sänker ljudnivån till hälften. SAVE-aggregatens moderna teknik ger lägre SFP-faktor (Specific Fan Power) såväl som en effektiv aggregatdesign.

Enheten växlar automatiskt mellan normal drift med värmeåtervinning och sommardrift utan värmeåtervinning. Den här lösningen återvinner också kyld inomhusluft automatiskt (från kylning).

Idriftsättning av aggregatet kan enkelt göras från en eller flera CD-manöverpaneler. En startguide gör idriftsättningen optimerad och ser till att aggregatet inte körs vid felaktiga förhållanden. Den aktuella inställningen visas med symboler och text på displayen. Inställning av till- och frånluftsflöde görs vid driftstarten men kan även ställas in från menyinställningarna. Timerfunktionen för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift är integrerad. Filterperiod är förinställt och kan ändras. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

CD-panelen har också en lösenordskyddad användarnivå för behöriga installatörer och servicepersonal. CD-panelen kan anslutas på sidan av aggregatet med snabbkopplingen (modulärkontakt) som gör att det är lätt att ansluta eller plocka bort displayen.

SAVE VSR 500 har en utgång för reglering av externt varmvatten- eller kylbatteri och levereras med temperaturgivare. Som standard även med inbyggd fuktgivare i frånluften som styr aggregatet efter behov med hänsyn till fuktöverföring. Aggregatet har även förberedda ingångar för behovsstyrd ventilation med externa givare, till exempel CO2 eller närvarodetektor (potentialfri kontakt) för att skapa effektiv och ekonomisk drift.

Ventilationsaggregatet kan installeras i upprätt position på golvet eller horisontellt i taket. Takmonteringskit finns tillgängligt som tillbehör.

Levereras med tilluftsfilter typ F7 och frånluftsfilter typ G3. Tilluftsfilter typ G3 finns som tillval.

CD panel och kabel medföljer aggregatet.

Kontakta oss på info@lindsells.se för mer information.

 • Högeffektiv roterande värmeväxlare
 • Automatisk funktion som kontrollerar och reglerar fuktöverföring och avfrostning
 • Energieffektiva RadiCal-fläktar med modern EC-teknik
 • Separata inställningar för till- och frånluftsflöde
 • Startguide för enkel idriftsättning
 • Automatisk växling till sommardrift (utan värmeåtervinning)
 • Behovsstyrning med inbyggd fuktsensor som standard
 • Inspektionslucka på fram- och baksida
 • Modbus-kommunikation via RS-485
Produktinformation