Värmepumpar

Värmepumpar

Värmepumpar

Hur fungerar en luft/luft-värmepump?

Kan du inte borra efter bergvärme eller gräva för jordvärme så kan en luft/luft-värmepump vara det perfekta alternativet för dig. På samma sätt som övriga värmepumpar utvinner en luft/luft-värmepump energi, men i detta fall från utomhusluften. Genom kompressorteknik utvinner man den lilla mängd energi som finns i luften under årets kallare perioder och sprider sedan värme inomhus med hjälp av en fläkt. Det kompakta måttet på innerdelen gör den lättplacerad, förslagsvis över en entrédörr.

En luft/luft-värmepump kan även förbättra inomhusmiljön genom att aktivt rena inomhusluften, funktionen kan dessutom omvändas för att ge skön svalka i huset under den varma perioden av året. Det är dock viktigt att service och filterbyte gör regelbundet för att luft/luft-värmepumpen ska fungera optimalt och ha en bra livslängd.

En luft/luft-värmepump kan mer än halvera uppvärmningskostnaden för en villa eller ett fritidshus. Hur stor besparing beror på husets storlek, planlösning och var i landet det ligger. En luft/luft-värmepump bör dock endast ses som ett komplement till annan uppvärmning, eftersom denna teknik inte har kapacitet att producera varmvatten. Men en luft/luft-värmepump kan verkligen ge stor besparing i till exempel villor med direktverkande el.

Se vårt sortiment

Luft/luft-värmepump – fördelar:

  • Ekonomiskt: Kan halvera uppvärmningskostnaden för villan eller fritidshuset.RAS_HAORI_In_Situ_pic_Fabric_Emeraldblue
  • Flexibelt: Bra alternativ för er som inte vill eller kan borra för bergvärme eller gräva förjordvärme.
  • Lägre pris: Investeringskostnaden är lägre än med bergvärme, jordvärme och luft/vatten, men tänk på att även besparingen är lägre.
  • Förnybart: En luft/luft värmepump utvinner solenergi som lagras i utomhusluften.
  • Coanda-effekt: Ger en behaglig spridning av värme och kyla inomhus.
  • Kyla: På varma sommardagar kan luft/luft-värmepumpen leverera behaglig kyla.

Luft/luft-värmepump – nackdelar:

Komplement: En luft/luft-värmepump fungerar optimalt framförallt tillsammans med ett FTX aggregat (luftbehandlingsaggregat)

Inget varmvatten: Tänk på att en luft/luft-värmepump kan inte producera varmvatten.

Mindre effektiv vid mycket låga temperaturer: En luft/luft-värmepump ger inte lika hög verkningsgrad när det är mycket låga temperaturer utomhus.

Frånluftsvärmepump

Med en frånluftsvärmepump får ni både ventilation i bostaden och en effektiv uppvärmning! Tekniken med en frånluftsvärmepump går ut på att först ventilera ditt hus och sedan återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp varmvattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återanvänder alltså energi ur gammal förbrukad luft innan den lämnar bostaden.

Förenklad förklaring av en frånluftvärmepump

En frånluftsfläkt suger ut ventilationsluft ur samtliga våtutrymmen i ditt hus samt klädkammare och kök. Då bildas det ett svagt undertryck som gör att luft också från övriga rum söker sig till våtutrymmena. Ny uteluft dras in genom ytterväggarnas ventiler eller spaltventiler i bostadens fönster och på så sätt blir husets samtliga rum effektivt ventilerade och man får en hälsosam inomhusmiljö samtidigt som man får en effektiv uppvärmning från sin frånluftsvärmepump.

Den cirkulerande luften tas in i husets kanalsystem. Den uppvärmda rumsluften leds till värmepumpen där energin i luften återvinns och på så sätt kan värmepumpen försörja hela huset med varmvatten och värme till radiatorsystemet.

Hur fungerar en luft/vatten-värmepump?

Hämtar energi från luften

Luft/vatten-värmepumpen utvinner solenergi som lagrats i uteluften. Värmen kan utvinnas även om utetemperaturen sjunker ner mot 20 minusgrader. Steg 1 i denna process är att uteluften värmer upp ett köldmedium i utedelen. En luft/vatten-värmepump sprider sedan den upptagna värmen till husets värmesystem. Detta görs via innerdelen och med en betydligt högre temperatur.

En luft/vatten-värmepump är en heltäckande värmeanläggning, det innebär att den förutom att värma huset också ger varmvatten till en mycket låg kostnad.

Shorai

Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 80 procent

Det är mycket viktigt att en luft/vatten-värmepump dimensioneras rätt, dvs att den har rätt storlek för dina behov. För en korrekt dimensionerad luft/vatten-värmepump gäller nedanstående:

De få dagar på året då det är riktigt kallt och temperaturen går ned under 20 minusgrader startar elpatronen i er luft/vatten-värmepump och hjälper till. Då stiger uppvärmningskostnaden dessa kalla dagar men samtidigt hålls energiförbrukningen på en lägre nivå under årets övriga dagar.

Viktigt med rätt dimension

Det är därför dimensioneringen är så viktig, att hitta rätt storlek på er luft/vatten-värmepump så att energiförbrukningen konstant ligger på en så låg nivå som möjligt, samtidigt som antalet dagar med elpatron hålls på ett minimum. Genom att hitta den rätta balansen mellan dessa parametrar, kan den årliga uppvärmningskostnaden hållas nere på en så låg nivå som möjligt.

En luft/vatten-värmepump kan hjälpa till att sänka värmekostnaderna ända upp till 80 procent i en fastighet. Eftersom en luft/vatten-värmepump utvinner värmen ur uteluften, så gynnas den av varmare klimat. Detta är en av anledningarna till att luft/vatten-värmepump är ett mer populärt alternativ i södra delen av landet.

Kontakta Oss Idag för en Offert

Kontakta Oss Idag för en Offert