Ventilation

Lindsells är en totalentreprenör inom ventilation

Värt att veta kring ventilationer

Boverkets byggregler föreskriver ett minimikrav på luftomsättningen om minst 0,35 l/s och m2. Det innebär att cirka 50 procent av luften byts ut inom loppet av en timme.

Dessa värden baseras på koldioxidhalten (CO2) och antalet personer i aktuell bostad, därför bör man anpassa ventilationen efter det. Luftflödet måste givetvis ökas om koldi­oxidhalten, antalet personer eller föroreningsgraden ökar.

Frånluftspunkterna i en bostad är också viktiga. Antalet ska vara dimensionerat utifrån hur stort luftflödet beräknas vara i bostaden.

Luftkvalitet är livsviktigt så se till att du har bra ventilation

Se vårt sortiment

Lindsells är en totalentreprenör inom ventilation

Imma på fönstren, svårt att få bort fukt i badrummet, trötthet och irriterade luftrör är tydliga tecken på dålig ventilation.

Faktum är att luften i 60 procent av allalägenheter och 80 procent av alla villor inte ens når upp till myndigheternas lågt ställda krav på antalet liter friskluft per sekund och yta eller antal luftomsättningar per timme.

Det är inte så bra med tanke på att vi i Sverige tillbringar upp till 90 procent av vår tid inomhus och förbrukar mer luft än livsmedel och vatten. Alla våra aggregat har GreenFlo® luftfilter, världens första miljöfilter med samma höga driftsprestanda som tidigare men skonsammare mot miljön.

Ventilation – en Ekonomisk Fråga

När du investerar i ett FTX-venttilationssystem utrustas ditt hus inte bara med ett kanalsystem som tillför ny, frisk luft och transporterar bort den gamla, utan även ett system som tar tillvara värmen.

Innan den uppvärmda inomhusluften skickas ut ur huset passerar den värmeväxlaren som återvinner värmen och värmer upp den kalla, inkommande luften.

Med ett ventilations-system FTX kommer du i en normalstor villa eller lägenhet att sänka dina uppvärmningskostnader med 5 000-7 000 kW/år jämfört med ett frånluftssystem.

Livsviktigt med frisk luft

De flesta av oss är noga med vad vi äter och dricker, men något vi ofta glömmer är luften vi andas och ventilationen. En vuxen människa andas ca 25 kg eller 20 000 liter luft varje dag.

Vi som bor i Sverige tillbringar dessutom 90% av vår tid inomhus och hälften av den tiden är vi hemma och därför är det viktigt med bra ventilation. Luften vi andas tar vi som en självklarhet och förutsätter att den är bra.

Vi människor är också en del av problemet, vi förorenar luften med allt ifrån parfymer till matlagning som påverkar inneluftens kvalitet. Även byggmaterial avger ämnen som förorenar luften, samma gäller möbler, rengöringsmedel och kontorsmaskiner. Datorskärmar tillhör de värsta bovarna.

Ventilation - en Ekonomisk Fråga

Dessutom ger vi ifrån oss koldioxid som andra i vår omgivning tvingas andas in, för hög koldioxidhalt leder till huvudvärk, yrsel och illamående. Besvär som kunde ha undvikits med en bra ventilation som håller koldioxidhalten på en hälsosam nivå.

Ett väl fungerande ventilationssystem tar in ren och frisk luft och transporterar bort gammal och dålig luft. Det krav man måste ställa på ventilationen är att den ska fungera väl, den ska ge oss frisk luft till rätt temperatur och utan drag eller störande ljud. Den ska heller inte använda mer energi än nödvändigt. Den ska istället hushålla med energi – och spara pengar.

Källa: Svensk Ventilation

Kontakta Oss Idag för en Offert

Kontakta Oss Idag för en Offert