Sök
Filters
Stäng

Ventilation

Lindsells är en totalentreprenör inom ventilation.

VÄRT ATT VETA

Boverkets byggregler föreskriver ett minimikrav på luftomsättningen om minst 0,35 l/s och m2. Det innebär att cirka 50 procent av luften byts ut inom loppet av en timme.

Dessa värden baseras på koldioxidhalten (CO2) och antalet personer i aktuell bostad. Luftflödet måste givetvis ökas om koldi­oxidhalten, antalet personer eller föroreningsgraden ökar.

Frånluftspunkterna i en bostad är också viktiga. Antalet ska vara dimensionerat utifrån hur stort luftflödet beräknas vara i bostaden.


LUFTKVALITET ÄR LIVSVIKTIGT

Imma på fönstren, svårt att få bort fukt i badrummet, trötthet och irriterade luftrör är tydliga tecken på dålig ventilation. Faktum är att luften i 60 procent av alla lägenheter och 80 procent av alla villor inte ens når upp till myndigheternas lågt ställda krav på antalet liter friskluft per sekund och yta eller antal luftomsättningar per timme.

Det är inte så bra med tanke på att vi i Sverige tillbringar upp till 90 procent av vår tid inomhus och förbrukar mer luft än livsmedel och vatten. Alla våra aggregat har GreenFlo® luftfilter, världens första miljöfilter med samma höga driftsprestanda som tidigare men skonsammare mot miljön.


VENTILATION – EN EKONOMISK FRÅGA

När du investerar i ett FTX-system utrustas ditt hus inte bara med ett kanalsystem som tillför ny, frisk luft och transporterar bort den gamla, utan även ett system som tar tillvara värmen.

Innan den uppvärmda inomhusluften skickas ut ur huset passerar den värmeväxlaren som återvinner värmen och värmer upp den kalla, inkommande luften. Med ett FTX-system kommer du i en normalstor villa eller lägenhet att sänka dina uppvärmningskostnader med 5 000-7 000 kW/år jämfört med ett frånluftssystem.